Naša zahrada OCtopia.sk

Informácie o ochrane a spracovaní osobných údajov

Súhlasím s tým, aby webstránka Octopia.sk spracúvala moje osobné údaje v rozsahu (meno, emailová adresa, telefónne číslo) za účelom vybavovania podnetov a otázok. Súhlas so spracúvaním osobných údajov udeľujem na dobu 1 roka. Mám právo na opravu nesprávnych, neaktuálnych a neúplných osobných údajov, blokovanie osobných údajov a ďalšie práva uvedené v § 28 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Osobné údaje nebudú poskytnuté tretím osobám a nebudú zverejňované.

Ochrana osobných údajov

Nakoľko berieme veľmi vážne ochranu Vašich osobných údajov, je pre nás dôležité, aby boli Vaše osobné údaje v bezpečí. Všetky osobné údaje, ktoré sú získavané počas Vašej návštevy na našich stránkach sú spracované v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len zákon o ochrane OÚ).

Kontaktujte nás

Ak máte akékoľvek otázky alebo podnety, napíšte nám.
E-mail: oskera@octopia.sk
Tel.č.0949 748 206